Publicerad

Pferd Lamellrondell 125 mm 40 korn

Lamellrondeller från tyska Pferd

Pferds lamellrondeller är tillverkade för att tåla tuffa tag och passar till industrin och andra proffsanvändare.  Pferd har ett stort utbud av lamellrondeller (flap-discs) och vi kommer att börja lägga upp dem här inom kort.  Några av de vanligaste lamellrondellerna från Pferd är Polifan Strong, Polifan Curve samt vår storsäljare Polifan PSF Zirkon.

POLIFAN-Strong lamellrondeller

Den patenterade uppbyggnaden av POLIFAN-STRONG inleder en totalt ny dimension för slipning på stål.
Utmärkande fördelar visar ett unikt prestandaförsprång:
■ Snabb slipning med konstant slipaggressivitet till sista slipkornet. God lönsamhet genom mer avverkning per tidsenhet.
■ Största möjliga avverkning. God lönsamhet tack vare minskad rondellförbrukning.
■ Extrem livslängd. God lönsamhet tack vare färre rondellbyten och ställtider.
■ Optimalt utnyttjande av Er effektstarka maskin.

Slipmedel: Zirkonkorund Z
Kornstorlek: 36, 50
Material som kan bearbetas: Stål
Typ av bearbetning: Bearbetning av svetsfogar, fasning, gradning
Användningsrekommendation:
Kornstorlek 36 passar optimalt för grov stålbearbetning, t ex bearbetning av svetsfogar.
Kornstorlek 50 passar optimalt för kantbearbetning, t ex fasning, gradning.
Slipmedel, lamell- och stödrondellform är avstämda för användning med effektstarka maskiner.
Bästa resultat uppnås med tryckluft-turbinslipmaskiner, starka högfrekvens- och el-vinkelslipmaskiner.

Mer information finns på Pferds hemsida.

Lamellrondellen POLIFAN-CURVE: Den ”unika” för slipning av kälsvetsar

POLIFAN-CURVE är en innovation från PFERD för bearbetning av kälsvetsar. Förutom utförandet SGP ZIRKON-CURVE erbjuder PFERD högprestandaverktyget även med lameller av slipduk med keramiska korn. Den unika radiella uppbyggnaden (PFR) erbjuder med den speciella anordningen av sliplamellerna övertygande fördelar vid den besvärliga och krävande bearbetningen av kälsvetsar:
■ Hög avverkning tack vare överlägsen snabb, aggressiv slipning med tydlig inbesparing av lönekostnaderna.
■ Exakt och optimal urslipning av kälsvetsgeometriska former.
■ Formstabilitet för högvärdiga arbetsresultat.
■ Utmärkt livslängd vid bearbetning av kälsvetsar.
■ Optimalt utnyttjande av slipmaterialet på radien.

Användningsrekommendation:
Bästa resultat uppnås med effektstarka vinkelslipmaskiner.
Utförande M för kälsvetsradier > 5 mm
Utförande L för kälsvetsradier > 8 mm

Högprestandaverktyg i PFERD utförande SGP ZIRKON-CURVE för krävande slipning med speciellt hög avverkning.
Slipmedel: Zirkonkorund Z
Kornstorlek: 40
Material som kan bearbetas: Stål, rostfritt stål (INOX)
Typ av bearbetning: Slipning av kälsvetsar, fasning, gradning

Mer information om finns hos Pferd här.

Lamellrondell 125mm 40 korn Pferd
Bild: Pferd Lamellrondell 125mm 40 korn, polifan zirkon